Ajaloost

Sirje Lill

Antsla malevkonna allüksuste juures alustasid tegevust k241a naised. Esimene Naiskodukaitse jaoskond moodustati 19. aprillil 1927 aastal Vana- Antslas. Sama aasta lõpus loodi oma jaoskonnad ka Vaabinas ja Vastse-Antslas. Natuke hiljem kutsuti ellu Antsla, Linnamäe, Urvaste ja Tsooru jaoskonnad. Kõrvaloleval fotol on Naiskodukaitse Antsla malevkonna jaoskonna esinaised: ees istuvad vasakult Vana-Antsla jsk.esinaine E. Varik ja Vastse- Antsla jsk. esinaine L. Tänna, teises reas Urvaste jsk. esinaine V. Jakobson, Antsla jsk. esinaine H. Rõigas, Linnamäe jsk. esinaine J. Vilson ja Tsooru jsk. esinaine A. Purru. Pilt on tehtud 1937 aastal. Naiskodukaitse taasloomine Võrumaal toimus 1997 a. novembris. Taasasutamiskoosolekul olid kohal NKK esinaine pr. D. Matiisen ja pr. Merle Sikka, huvilistest 5 naist Urvaste vallast, kes tulid kohale kaitseliitlase hr. Mart Prisko kutsel. Ametlikult sai asi kinnitatud nädal hiljem- 27. novembril. Esimeseks esinaiseks sai juba varem KL tegutsenud pr. Marje Kangro, aseesinaiseks pr. Sirje Lill. Liikmeid oli 4- pr.-d H. Vaht, M. Aleksejeva, H. Tina ja M. Haller. Aastaga lisandus Urvastest liikmeid veel- S. Nüüd, R. Kirschenberg, M. Kõivisto, A. Haller, A. Kaasik ja veel mõned, kes tänaseks juba mujale läinud. Tol ajal oli see kõik Võru ringkond, kuna seltskond oli nii väike. 2000 a. loodi juba 2 jaoskonda- Võru ja Antsla. Antsla jsk. esinaisena jätkas M. Kangro. Vahepeal oli pr. Kangro lastega hõivatud, praegu aga jätkab jälle. Aseesinaine on pr. Helina Mets. Täna on jaoskonnas 22 liiget koos liikmekandidaatidega. 2011 aastal jagunes Antsla ringkond kaheks. Antslale lisaks asutati NKK Urvaste ringkond.