Kaitseliidu Võrumaa Maleva Antsla Üksikkompanii korraldas Võidupäeval piduliku rivistuse.

N-ltn Tiit Tõnts, KL Antsla ÜK pealik

See on traditsiooniline üritus, mille esimest toimumise aega isegi vanemad kaitseliitlased ei mäleta. Aivar Kroonmäe meenutab, et see üritus võis toimuda 1993. a suvel Antsla kesklinnas. Nüüd on 23. juuni kuupäev, mida teavad kõik üksikkopanii kaitseliitlased, noorkotkad, kodutütred, ja Naiskodukaitse liikmed. Nagu igal aastal kogunes Võidupäeval  Antsla kesklinna hulgaliselt rahvast.  Kaitseliidu Üksikompanii rivis olid kompanii aktiivsemad liikmed ja Naiskodukaitse esindus. Vastavalt traditsioonile tervitas Antsla rahvast ja kaitseliitlasi Antsla Vallavolikogu esimees, lipnik Kurmet Müürsepp. Võidutule, mis süüdati Tori Sõjameeste kirikus ja Rakveres  noortejuhtidele EV Presidendi poolt üle anti, tõid meie valda noortejuhid Agu Raju ja Jüri Kiidron. Noortejuhtidelt võttis Võidutule vastu vallavanem Merike Präz. Ausamba jalamile asetati pärg langenute mälestuseks. Kõlasid aupaugud. Antsla Üksikkomanii heaks traditsiooniks on Võrdupäeval parimate tunnustamine. I klassi Teenetemedali annetati kapten Toomas Pindisele, II klassi Teenetemedal annetati reamees Reiko Kroonmäele, lipnik Kurmet Müürsepale ja nooremleitnant Art Soonetsile. III klassi Teenetemedal annetati veebel Talvo Tammojale. Võrumaa Malev tunnustab aktiivsemaid kaitseliitlasi, kes on möödunud aastal osalenud Kaitseliidu õppustel ja üritustel 500 ja 200 tundi. Kolme meie kompanii liiget tunnustati hinnalise kingitusega 500 tunni  ja 19 kaitseliitlast 200 tunni vabatahtliku panuse eest Naiskodukaitse tunnustas oma parimaid liikmeid. Pärast rivistuse lõppu võis iga Antsla inimene kaasa võtta võidutule oma jaanitule süütamiseks. Seda võimalust kasutasid paljud. Kompanii liikmed viisid lilled ja küünlad Saera ja Roosiku mälestusmärkide juurde ning Urvaste ja Kaika kalmistutele. Oli tore ja meeldejääv üritus.