Tasavägine jõukatsumine

Relva tutvustus

Relvadega tutvumine

Britt, maavanem ja Roon

Britt Vahter, maavanem Andres Kõiv ja Riho Roon

Madis Soekarusk  ja tema meeskond

Madis Soekarusk ja tema meeskond

loeb läbi ajakirja KK

Piirivalvemajor Arvi Suvi loeb huviga ajakirja “Kaitse Kodu”

Rivole maitseb supp

N-ltn Even Hurt ja Rivo Poltimäe

maavanem  sihib märklehte

Maavanem sihib märklehte

Nkk võidukarikaga

Naiskodukaitse võistkond karikaga

P1200640

Merlit ja esikoht

27. juunil toimus arvult juba seitsmeteistkümnes KL Võrumaa maleva poolt korraldatud struktuuridevaheline laskevõistlus. Ülesandmislehel oli registreeritud kokku 8 kolmeliikmelist mees- ja naisvõistkonda ( KL Võrumaa malev, NKK Võrumaa Ringkond, KUP, Lõuna PP piirivalve büroo, Lõuna PP Võru Politsei jaoskond, Lõuna PK Võrumaa Päästekeskus, Võru Maavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit. Seekord olid võistlusrelvadeks püstol H/K USP, püstolkuulipilduja M-45 ja vintpüss M-14. Osalejaid tervitas KL Võrumaa maleva pealik major Urmas Vahter. Ta toonitas, et tänase kuuma ilmaga on eriti suur tuleoht, mille peale kõlasid staažikate päästjate suust sõnad: „Küll me tulest jagu saame!“ Ausat võistlust ning häid tulemusi soovides andis pealik sõna kohtunikule. Võistluse kohtunik ltn Aivo Hütsi soovis võistlejatele kindlat kätt ja täpset silma ning lisas :“Seni pole ma 16 aasta jooksul vigu teinud ja ühtki protesti pole sisse antud. Loodame, et ka seekord sujub jõukatsumine viperusteta ja ausalt. Edu kõigile ja häid tulemusi!“.
Võistlustulle astusid igast struktuurist parimad laskurid. Et seekord ei saanud osaleda üks parimaid meie maleva laskureid, aasta KV ohvitser kapten Toomas Pindis, siis oli ta varakult endale leidnud asemiku, värvates poolteist kuud tagasi KL ridadesse väga tuntud jahilaskuri Rivo Poltimäe. Tema saavutusi Eesti piirides teavad tuhanded jahilaskurid. Tema nimi on tuntud ka Euroopas, kus on saavutanud häid ning märkimisväärseid tulemusi. Võiks etteruttavalt mainida, et Rivo tegi väga hea etteaste, mis mahub lühikesse lausesse: „Tulin, nägin, võitsin!“ Veel enne kui läks laskmiseks, tutvustati relvi neile, kes olid esmakordselt võistlemas. Ohutusnõudeid tutvustas maleva nooreminstruktor veebel Juhan Härra. Loositi laskerajad ja NKK poolt pakuti sooja saiu, pirukaid ning kuuma kohvi. Nüüd, kui ka keha oli kinnitatud, algas tasavägine ja huvitav võistlus. Kägu, kes seni oli metsas uljalt kukkunud, pidi oma rõõmsa laulu lõpetama, sest mets kajas peagi püssipaukudest. Võistlus laabus ladusalt, tulemused fikseeriti arvutis, prinditi kohe välja ning pandi välja teadete tahvlile. Protokollimise eest hoolitses maleva personali spetsialist Marika Timofejev. Toon siinjuures ära parimate tulemused eri relvaliikide lõikes. Esmakordselt sellises formaadis laskevõistluse võitis üldkokkuvõttes 181 kohapunktiga ootamatult maleva NKK Ringkonna esindus, kuhu kuulusid Merlit Aldošin -NKK instruktor, Inga Niit – Antsla jsk esinaine ning NKK toetajaliige Merliti abikaasa Tanel Aldošin. Neile kuulus ka ilus kullane Võru Linnavalitsuse karikas.
Laskerajal olid ka kaks tuntud ja staažikat vallavanemat, Võru vallast Georg Ruuda ja Urvaste vallast Riho Roon, kes koos Võru LV abilinnapea kaitseliitlase n-ltn Kalev Ilvesega moodustasid Võrumaa Omavalitsuse Liidu (VOML) meeskonna. Loomulikult oli selle grupi vaieldamatu liider endine Võru politseiprefekt, hilisem Tartu vangla direktor Kalev Ilves. Kalev on väga tugev laskja, kes kunagi ei lähe koju ilma auhindadeta. Nii ka seekord, noppides vintpüssilaskmises II koha ning püstolkuulipildujast M-45 laskmises III koha. Vaheaegadel, kui oodati järgmise vahetuse etteastet, räägiti omavahel töist juttu, peeti plaane, arutati koostöövõimalusi. Nii rääkis endine politseijuht Kalev Ilves nüüdse Võru politseijuhi Madis Soekaruskiga kuritegude avastamisest, koostööst linnavalitsusega. Meie malevapealik major Urmas Vahter aga koostööst ning KL paraadiga seonduvast KUP esindusega. Olgu siinkohal ära toodud teave, et seekord olid laskerajal nii meie malevapealik kui ka tema abikaasa Britt Vahter, kes on Võru Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja. Küsimusele, kas oled ka varem relvadega kokku puutunud, ei olnud vastust vaja kaua oodata: „Olen läbinud KV veeblikursused ja tuttav relvadega, meeldib lasta ja tulemust teha.“ Samas maavalitsuse meeskonnas, mille juht oli maavanem ja aktiivne KL liige Andres Kõiv, oli ka eelpoolnimetatud osakonna nõunik Aire Allas, kellele taoline jõukatsumine oli küll esmakordne, aga igati huvitav. Operatiivselt sai esitada avalduse Põlva päästekomando esindaja Erki Land KUP esindaja major Jaak Rumvoldile. Nimelt oli maaomanikul mure seoses suurõppus „Kevadtorm“ käigus tekkinud maa kahjustamisega. Loodan Eesti riik ei jäta abi osutamata. Seekord said võõrustajad ja korraldajad tubli kolmanda koha, jäädes vaid 2 punktiga alla teise koha saavutanud KUP võistkonnale. „Oli väga tasavägine, hea võistlus. Järgmisel aastal olete taas oodatud,“ lisas lõpurivistusel ja auhindade kättejagamisel malevapealik major Urmas Vahter. Otse loomulikult pakkus NKK naiskond eesotsas esinaise Kaisa Peedosaare ja Ludmilla Kordemetsaga lõunaks maitsvat seljankat, jogurtit, saiakesi ja muud paremat. Auhindu said kõik võitjad valida laualt ise oma äranägemisel ja need olid soliidsed, mis kutsuvad taas ja taas jõudu katsuma. Tänud kõigile, kes panid õla alla, sh. maleva relvur vanemveebel Andres Loogile, transpordispetsialist MP1200644artin Pressile ja supikeetjatele. Kindlasti ka kõigekõrgemale taevas, sest ilm oli kuldne, päike säras. Oli tore päev, kindlalt kordaläinud, kasulik osalejatele, sest taas oli uusi võistlejaid meeskondades. Taoline võistlus ei ole mitte ainult mõõduvõtmine, laskeosavuse proov, vaid siin saab kavandada koostöövõimalusi, avastada uusi tuttavaid, mis loovad kindlasti hea aluse operatiivseks ja konstruktiivseks koostööks tulevikus.

Uute kohtumisteni, kõigepealt aga KL paraadipealinnas Võrus

Uno Minka
KL Võrumaa malev
Teavituspealik
02. juuni 2016