Uudised

Avalik pöördumine

Käesoleva aasta kuuenda veebruari hilisõhtul süttis maja, mille esimesel korrusel asub KL Antsla Üksikkompanii Kodu. Maja teisel korrusel oli kaks korterit, millest ühe omaniku mõtlematust tegevusest sai alguse tulekahju. Kustutamas oli kaheksa päästeautot ja hulgaliselt päästjaid, siiski põles hoone puitosa peaaegu täielikult maha. Tules hukkus ka ülemise korruse ühe korteri omanik. Oleme seda hoonet kaua remontinud ja hoolitsenud selle eest, et Antsla kaitseliitlastel oleks oma kodu. Praeguses seisus ei ole meie Kodu ruumid enam kasutatavad. Samas on see kinnistu KL Antsla Üksikkompanii jaoks tegevuskeskuse asukohalt kõige sobivam Antsla linnas. Kohe kõrval, Antsla Gümnaasiumi hoones, asuvad KL Antsla Üksikkompanii lasketiir koos relvahoidla ja riigikaitse klassiga. Lasketiir, relvahoidla ja õppeklass saavad käesoleva aasta lõpuks omavalitsuse rahastamise toel kapitaalremonditud.

Lugupeetud kaitseliitlased. KL Antsla Üksikkompanii palub Teie abi meie Kodu ülesehitamisel. Teie toetus on vajalik ja igati teretulnud. Kui võimalik, siis toetus võiks olla rahaline ja kantud Kaitseliidu arveldusarvele EE461010022002422007, viitenumber 62020100164. Selgituseks: Antsla kompanii kodu toetus.

KL Antsla üksikkompanii eesmärk on taastada kaitseliitlaste kodu Antslas. Koos suudame palju!

Lugupidamisega,

Tiit Tõnts

nooremleitnant

Kaitseliidu Antsla Üksikkompanii pealik


2. veebruaril austati Vabadussõjas langenuid Tartu rahu 100. aastapäeva puhul

3. jaanuaril 2020 möödus 100 aastat Vabadussõja relvarahu sõlmimisest. Kell 10.30 tähistati sündmust vaikusehetkega ja asetati küünlad Vabadussõjas langenute mälestusmärkidele Antsla vallas.

Võidupüha 2018 pilte näed siit…


KL Antsla ÜK aastapäeva tähistamine toimub 16.juunil 2018 algusega kell 19.00 Kobela rahvamajas. Kavas traditsiooniline Aivari koostatud viktoriin ja muud tegevused. Kuludeks planeerige 2 raha.
Oma tulekust palun teada anda telefonil 5156105 või e-kirjaga tiit.tonts007@gmail.com


NK ja KT maakondliku laskevõistluse 2017 protokoll


23.09.2017  Tsiatsungelmaa tiirus toimus järjekordne jahimeeste ja KL Antsla ÜK laskevõistlus. Laskevõistluse  protokolli näeb siit..


Võidupüha rivistus 2017


Kompanii pealikust on pikem lugu  ajalehes “ Oma Maa”  jaanuar 2017


Võidupüha Antslas (video)


Kompanii laskevõistluse 11.06.2016 protokoll. Pilte võistluselt vaata siit…


Tasavägine jõukatsumine. 27. juunil toimus arvult juba seitsmeteistkümnes KL Võrumaa maleva poolt korraldatud struktuuridevaheline laskevõistlus.


Eesti Kaitseväe 97. aastapäeva pidulikul tähistamisel Tallinnas Estonia kontserdisaalis 16. novembril kuulutati välja ka aasta ohvitseri tiitli laureaat. Käesoleva aasta ohvitseriks nimetati käesoleval aastal Kaitseliidu Võrumaa maleva staabiülem kapten Toomas Pindis. Loe usutlust Toomas Pindisega siit…


29. augustil toimus Tsiatsungõlmaa lasketiirus jahiseltside ja Kaitseliidu vaheline võistlus. Võistluse protokolli leiad siit..


27. Juunil 2015 toimus järjekordne kompanii laskevõistlus Tsiatsungõlmaal.


Maakaitsepäev Tamula promenaadil


Siit saab lugeda ajalehte “Oma Maa”


Taas on võimalik külastada maleva kodulehte aadressil http://vorumaa.kaitseliit.ee/


Kaitseliidu seaduse §13 lõike 3 punkti 8 alusel Kaitseliidu Keskkogu otsusega on alates 01.01.2012 Kaitseliidu sisseastumise maksu suuruseks 0 eurot. Kaitseliidu liikmemaksu suuruseks 12 eurot aastas. Kaitseliidu noorliige ja auliige liikmemaksu ei maksa. Maleva juhatuse otsusega võib mõjuva põhjuse korral kaitseliitlase kirjaliku avalduse alusel tema liikmemaksu suurust vähendada või teda sellest vabastada, kuni mõjuva põhjuse äralangemiseni. Liikmemaks peab olema tasutud maleva juhatuse määratud korras igal aastal hiljemalt 01. septembriks!

Makse saaja:                   Kaitseliit
Saaja arvelduskonto:    EE461010022002422007
Viitenumber :                 62020100164
Selgitusse märkida: inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse, malevkonna või kompanii nimi, kuhu kuulutakse, aasta, mille eest makstakse (näit. Jaan Jalgratas Antsla ÜK, 2018)