Ajaloost

Antsla kaitseliitlaste tegemistest läbi aegade ajakirjanduse, arhiivide ja mälestuste abiga.

 Palve kõigile lugejatele-kui Teie käsutuses on materjale (fotosid, artikleid, raamatuid, ajakirju, esemeid, mälestusi-ka suulisi) Kaitseliidu tegevusest ja kaitseliitlastest eelkõige Antsla ja Urvaste kandist, palun võtke ühendust. Materjalid tagastame! 

Kodanik! Seisata täna kaks minutit oma kangekaste auks. (Üleskutse Wõru Teatajas 03.01.1925)

Antsla malevkond. Maleva XX aastapäeval võib Kaitseliidu Antsla malevkond uhkusega tagasi vaadata oma senisele tegevusele, sest omakaitse tegevus Antslas on peaaegu sama vana kui Võrumaa Maleva … (artikkel KL Võrumaa Maleva XX aastapäeva puhul välja antud aastaraamatust).

Läinud aasta lõpul algas korrapärane ja kavakindel kaitseliidu organiseerimine ja korraldamine. Töödega on juba kaunis kaugele jõutud, nagu kaitseliidu ülema abi hra Laretei…( Wõru Teataja nr.8 1925)

Võrulased võivad olla uhked,et just nende kodumaal teostatakse esimesed kaitseliidu manöövrid.„ Elule“ kirjutanud kolonel- leitnant A. Laats, „Sõduri“ tegevtoimetaja. (Hengo Tulnola kogutud materjalidest Vabadussõja Ajaloo Komiteele) 

Kaitseliitlasena Ähejärvel-punaste vastu. (Vello Uhtjärve (sünd. Nikolai Albrecht) mälestused, Hengo Tulnola kogutud materjalidest Vabadussõja Ajaloo Komiteele)

Moostest ja Tsoorust (Võru Teataja nr.62 1927)

Lõuna-Eesti kaitseliidu suurlahing Põlwas (Wõru Teataja nr.116 1931)

Pidulik pühapäev Tsoorus (Wõru Teataja nr.58 ja 69 1929)

Veretöö (Vaabina valla teavitus enamlaste kuritööst jaanuaris 1919)

Veretöö Mõnistes (Tsooru valla vanemmilitsionääri ettekanne 15.02.1919)

Palja käsi kuulipilduja vastu (Esmaspäev nr. 7, 18 veebruar 1939)