Abipolitsei

IMG_0015

Kaitseliidu ja politsei ühisõppus

Kaitseliidu baasil on Antslasse loodud abipolitsei üksus. Kes on abipolitseinik ja millised on tema ülesanded? Abipolitseinik on vabatahtlik avaliku korra tagaja, kes täidab talle antud politseilisi ülesandeid oma vabast ajast, tihtilugu oma põhitöö kõrvalt. Peamiselt abistab ta politseid avaliku korra ning liiklusjärelevalve tagamisel, jälgib heakorra- ja keskkonnanõuete täitmist, on toeks õiguserikkumiste ennetamisel, tõkestamisel ja avastamisel. Abipolitseinik juhindub oma tegevuses ennekõike abipolitseiniku seadusest.  Antsla abipolitsei üksus on osalenud paljudes politseioperatsioonides, taganud korda Hauka laadal, aga ka mitmetel muudel üritustel üle kogu riigi. Nii näiteks on Võrumaa lauljate ja tantsijate majutuskohtades laulupeol tagatud kord just meie meestega. Suurim tähelepanu on aga patrullimisel eelkõige Antsla ja Urvaste vallas ja Antsla linnas.